17 Ekim 2007 Çarşamba

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM
Yararları
1-Tamamlayıcı ve destekleyicidir.
2-Öğrenciler öğretime aktif katılır.
3-Genel öğretim yöntemlerini ve ilkelerini daha etkili yapar.
4-Öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında daha rahatlıkla çalışabilir.
5-Öğrenciye göre kendi öğrenme hızında öğrenim imkânı sağlar.
6-Katılarak öğrenme.
7-Verileri rahatça kaydetme.
8-Kullanımda esneklik ve değişik seçenekler.
9-Öğretici oyunlar ile akılda kalıcı öğrenme olanakları sunar.
10-Sınıfın kalabalık olması, zamanın sınırlı olması ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir. 11-Bilgisayar destekli eğitimde öğrenci bilgisayarla etkileşim kurarak, istediği anda konu ile ilgili sorular sorarak yanıtlarını alabilmekte ve istediği kadar tekrarlayabilmektedir.
12-Öğrenim küçük birimlere indirildiği için, başarı bu birimler üzerinde sıralanarak gerçekleştirilir.
13-Bedensel ya da zihinsel özürlü öğrenciler, özel olarak düzenlenen bilgisayar destekli öğretim ortamında bireysel öğrenme hızlarına göre ilerleyebilirler.
14-Bireysel öğretimde ve grup öğretiminde etkili çalışmalar sağlar.
15-Yazılım ortamı, öğrencin yeni bilgi ile var olan bilgisi arasında kuracağı bağlantıyı belli bir yapı ve entegrasyon dahilinde anlamlı olarak kurmasına yardımcı olabilir.
16-Bilgisayarla öğretim yeni öğretim araçlarının kullanılmasına, teknolojinin kolay takip edilmesine olanak sağlar.
17-Araştırma ve keşfetmeyi destekler.
18-Canlandırmalara yer verir.
19-Her zaman ve her yerde öğretime olanak verme (uzaktan eğitim)
20-Sınıf ortamında yapılması zor ve tehlikeli deneylerin yapılmasına olanak sağlar.
21-Yanlışa karşı toleranslıdır. Düzeltme olanağı vardır.
22-Bilgisayar düşünme yollarının öğrenilmesi ve aktifleştirilmesini sağlar.
23-Ezbersiz eğitim
24-Dil öğreniminde gelişim.
25-Değerlendirmede objektiftir.
26-Psiko-motor yeteneklerini geliştirir.
27-Okullar arası bilgi iletişimini sağlar.


Eleştiri ve Karşılaşılan Güçlükler

1. Makine, öğretimde insancıl yaklaşımı ortadan kaldırır.
2. Duygu faktörü ihmal edilmektedir.
3. Araçlar çok pahalıdır.
4. Programda hata yapıldığı takdirde sonuçlarda hatalı olabilir.
5. Öğretim sanatı bertaraf edilip öğretim mekanik hale getirilmektedir.
6. Kaliteli program bulma zorluğu.
7. Tek yönlü iletişim oluşturur.
8. Sağlık açısından zararlıdır.
9. Çoğu üstün öğrenciler için sıkıcı olmaktadır.
10. Bireysel öğretim ön plana çıktığından rekabete dayalı bir öğretim ortamı hazırlanamaz.
11. Yüz yüze iletişim eksikliği vardır.
12. Geleneksel öğrenme alışkanlıklarının dönüştürülmesi zaman alıcı olabilir.
13. Bilgisayar okuryazarlığı bilgi ve becerisine sahip olmayan öğretmen istenilen verimliliği elde etmede yararlı olmayabilir.


Kaynaklar


Bilkent Üniversitesi Bilgisayarla Öğretim Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Doç. Dr. Nasip Demir Kuş
Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar Doç. Dr Yavuz Akpınar
Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri Salih Uşun
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Prof. Dr Rauf Yıldız
Eğitimde Program Geliştirme Prof. Dr Fatma Varış
Eğitimde Teknoloji ve Materyal Mustafa Karaağaçlı
Özel Konya Esentepe İlköğretim okulu Bilgisayar Öğretmeni ERDAL BALKI
ogrenci.hacettepe.edu.tr (Aslı Şengül)


Hiç yorum yok: